Enkele eigenaars & eigenaressen met hun schilderij